Language: EN | 中文 | BM |

Blog

Kos pembaikan tambahan merujuk kepada kos pembaikan tambahan untuk alat ganti baharu yang mesti ditanggung oleh pemegang polisi semasa membuat tuntutan di kedai pembaikan kereta. Kos pembaikan tambahan (Betterment costs) biasanya hanya wujud dalam polisi untuk kereta yang berumur lima tahun ke atas. Jika kereta itu berumur kurang daripada 5 tahun, ia akan diklasifikasikan sebagai kereta baru yang masih dalam keadaan baik, dan syarikat insurans akan menggantikannya dengan alat ganti baru yang asal. Jika ia lebih daripada 5 tahun, ia akan dianggap sebagai kereta yang sudah tua dan syarikat insurans akan membaiki kereta tersebut sebagaimana keadaan kereta tersebut sehingga sebelum ia terlibat dalam kemalangan.
 
Betterment – kos tambahan yang pemegang polisi perlu tanggung untuk alat ganti baru semasa membuat tuntutan di pusat servis jenama kenderaan mereka


Pemilik kereta lama tidak akan menerima alat ganti asal baharu tetapi akan menerima alat ganti terpakai apabila membuat tuntutan insurans. Sekiranya pemilik kereta ingin menukar alat ganti asal, dia perlu membayar kos pembaikan tambahan (Betterment) kepada bengkel membaiki kereta. Sekiranya pemilik kereta memerlukan penggantian alat ganti asal, atau beberapa bahagian yang rosak terpaksa menggunakan alat ganti baru yang asli kerana alat ganti terpakai/diperbaharui tidak dijumpai, pemilik kereta perlu menanggung kos tambahan, dan kos ini dikenali sebagai “kos pembaikan kenderaan tambahan” atau “betterment costs”.
 

Namun untuk pemegang polisi bagi kereta berumur 5 tahun ke atas, caj betterment akan dikenakan sekiranya alat ganti baru diperlukan dalam pembaikan kereta mengikut skala berikut:

Sesetengah syarikat insurans akan menyediakan insurans tambahan "Waiver of Betterment". Pemengang polisi yang memilih tambahan insurans ini boleh berkeras untuk menggunakan alat ganti asal apabila menghadapi tuntutan tidak sengaja tanpa perlu menanggung kos tambahan pembaikan.

Tidak semua kenderaan boleh ditambah dengan insurans tambahan "Waiver of Betterment". Secara amnya, syarikat insurans menetapkan bahawa kenderaan berumur 0-4 tahun dan lebih daripada 10 tahun tidak layak untuk membeli Waiver of Betterment. Hanya kenderaan yang berumur 5 hingga 9 tahun boleh membeli insurans tambahan "Waiver of Betterment". *(Namun, sesetengah syarikat insurans menetapkan had umur kenderaan pada 5 hingga 15 tahun.)

18 Dec 2023